„Siedem płaszczyzn Wielkiego Stepu”

Przestrzeń jest miarą wszystkich rzeczy, czas jest miarą wszystkich wydarzeń. Kiedy łączą się horyzonty czasu i przestrzeni, zaczyna się historia narodowa. A to nie jest tylko piękny aforyzm.

W samej rzeczy, jeśli zastanowimy się o historii narodu niemieckiego, włoskiego lub indyjskiego, to całkiem słusznie pojawi się pytanie o związku między terytorium a wielkimi osiągnięciami tych narodów w ciągu tysiącletniej historii. Oczywiście, starożytny Rzym i współczesne Włochy to nie to samo, ale Włosi są słusznie dumni ze swoich korzeni. Starożytni Gotowie i nowocześni Niemcy również nie są jednym i tym samym narodem, ale i ci i drudzy są częścią wielkiego historycznego dziedzictwa Niemiec.

Starożytne Indie ze swoją bogatą kulturą wieloetniczną i współczesny naród indyjski są słusznie uznawane za jedną wyjątkową cywilizację, która kontynuuje swój rozwój w ciągłym strumieniu historii.

I to jest właściwe podejście, pozwalające na zrozumienie swojego pochodzenia, a nawet całej narodowej historii w całej jej głębi i złożoności.

Historia Kazachstanu powinna być postrzegana także z wysokości współczesnej nauki, a nie fragmentarycznie. Są przekonujące argumenty tej tezy.

Po pierwsze, większość utworów protopaństwowych, których wkład zostanie omówiony poniżej, powstało na terytorium Kazachstanu, stając się jednym z elementów etnogenezy narodu kazachskiego.

Po drugie, te wybitne osiągnięcia kulturowe, które będą przedmiotem dalszej dyskusji, nie zostały wprowadzone na step, a w większości przypadków narodziły się na naszej ziemi, a następnie rozprzestrzeniły się na Zachód i Wschód, Północ i Południe.

Po trzecie, historyczne znaleziska ostatnich dziesięcioleci wyraźnie potwierdzają nierozerwalne połączenie naszych przodków z najbardziej zaawansowanymi technologicznymi innowacjami ich czasów i pozwalają nam na świeże spojrzenie na miejsce Wielkiego Stepu w historii globalnej.

Wreszcie, nazwy niektórych kazachskich plemion i rodów są o wiele setki lat starsze, niż etnonim "Kazach", co niewątpliwie wskazuje na całkowicie odmienny horyzont historii narodowej, niż wcześniej sądzono. Eurocentryczny punkt widzenia nie pozwalał dostrzec faktu, że Sakowie, Hunowie, Proto- Turkijczycy byli częścią etnogenezy naszego narodu.

Ponadto, ważne jest podkreślić, że mówimy o historii Kazachstanu, która jest wspólna dla wielu grup etnicznych żyjących na naszym terytorium przez długi czas. To jest nasza wspólna historia, wkład do której został wniesiony przez wielu wybitnych osobistości o różnym pochodzeniu etnicznym.

Dzisiaj potrzebujemy pozytywnego spojrzenia na naszą własną historię. Nie należy go jednak ograniczać jedynie do selektywnego i oportunistycznego naświetlenia danego wydarzenia historycznego. Biel nie da się pomyśleć bez czerni. Razem tworzą unikalną gamę barw życia zarówno jednostek, jak i całych narodów. W naszej historii było wiele dramatycznych chwil i tragedii, śmiertelnych wojen i konfliktów, społecznie niebezpiecznych eksperymentów i politycznych kataklizmów. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Konieczne jest uświadomienie sobie i zaakceptowanie swojej historii w całej jej wszechstronności i wielowymiarowości.

Rzecz nie w tym, by pokazać swoją wielkość przez umniejszenie roli innych narodów. Najważniejszym jest spokojne i obiektywne zrozumienie naszej roli w historii globalnej w oparciu na ścisłe fakty naukowe.

A więc, siedem aspektów Wielkiego Stepu.

* * *

I. Przestrzeń i czas historii narodowej.

Nasza ziemia, bez przesady, jest miejscem pochodzenia wielu przedmiotów kultury materialnej. Wiele z tych rzeczy, bez których życie współczesnego społeczeństwa jest po prostu niemożliwe do wyobrażenia, kiedyś zostały wynalezione w naszym regionie. W trakcie swojego rozwoju mieszkańcy stepów dali światu wiele technicznych innowacji i wynalazków, które są nadal używane we wszystkich częściach świata. Kroniki zachowały wiele dobrze znanych faktów, kiedy przodkowie Kazachów wielokrotnie zmieniali bieg historii politycznej i gospodarczej na rozległych obszarach Eurazji.

1. Kultura jeździecka

Wszyscy wiedzą, że Wielki step dał światu hodowlę koni i kulturę jeździecką.

Po raz pierwszy udomowienie konia ludzkiego miało miejsce na terenie nowoczesnego Kazachstanu, o czym świadczą wykopaliska osady Botaj na północy kraju.

Udomowienie konia dawało naszym przodkom niewyobrażalną w tamtym czasie wyższość, a na skalę planetarną dokonało największej rewolucji w gospodarce i sprawach wojskowych.

Jednocześnie udomowienie konia oznaczało początek kultury jeździectwa. Jeździec na koniu, uzbrojony w łuk, włócznię lub szablę, stał się symbolem epoki, kiedy potężne imperia stworzone przez ludy koczownicze znalazły się na podium historii.

Wizerunek jeźdźca jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem epoki bohaterskiej i szczególnym "kodem kulturowym" koczowniczego świata, którego powstanie wiąże się z narodzinami jeździectwa.

Moc silnika samochodu jest nadal mierzona w koniach mechanicznych. I ta wieloletnia tradycja jest symbolicznym hołdem dla tej wielkiej epoki, kiedy jeździec zdominował planetę.

Nie powinniśmy zapominać, że aż do XIX wieku ludzkość cieszyła się owocami tej wielkiej rewolucji technologicznej, która przyszła na świat ze starożytnej ziemi kazachskiej.

W starożytnej epoce cywilizacji Stepu leżą początki podstawowych składników nowoczesnej odzieży. Kultura jeździecka dała początek optymalnej odzieży dla jeźdźca-wojownika. Dążąc do wygody i praktyczności podczas jazdy, nasi przodkowie po raz pierwszy podzielili odzież na wyższe i niższe części. Więc wynaleźli pierwsze prototypy spodni.

Dało to jeźdźcom swobodę jazdy i prowadzenia wojny na koniu. Mieszkańcy Stepu szyli spodnie ze skóry, filcu, konopi, wełny i lnu. W ciągu ostatnich tysięcy lat tego rodzaju odzież nie zmieniła się zasadniczo. Starożytne spodnie znalezione podczas wykopalisk mają ten sam kształt co współczesne.

Wiadomo też, że dzisiaj wszystkie odmiany butów są "następcami" miękkich butów z wałem i piętą, które koczownicy używali do jazdy.

W celu poprawy sterowania koniem podczas jazdy, Step wymyślił wysokie siodło i strzemiona. Innowacje pozwoliły jeźdźcowi spokojnie siedzieć na koniu, a nawet przy szybkim ruchu skuteczniejsze jest użycie jego broni – łuku, włóczni, miecza.

Nasi przodkowie doprowadzili do perfekcji łucznictwo w galopie – zmieniło to konstrukcję broni: stała się kompozytową, wygodniejszą i skuteczniejszą, a strzały dostały upierzenia i metalową końcówkę, przebijającą zbroję.

Kolejną technologiczną innowacją wprowadzoną przez zamieszkujące terytorium Kazachstanu plemiona turkijskie był wynalazek szabli, której charakterystyczną cechą było proste lub zakrzywione ostrze z rączką zwróconą w kierunku ostrza. Broń ta stała się najważniejszą i najbardziej rozpowszechnioną w arsenale broni ofensywnej.

Nasi przodkowie jako pierwsi stworzyli zbroję ochronną dla konia i jeźdźca. Doprowadziło to do pojawienia się uzbrojonej kawalerii - najważniejszej innowacji militarnej eurazjatyckich nomadów. Jego ewolucja w okresie od I tysiąclecia przed naszą erą do I wieku naszej ery wpłynęło na stworzenie specjalnego rodzaju oddziałów – ciężkiej kawalerii, która przez długi czas zapewniała bezprecedensową przewagę militarną ludziom stepowym, aż po wynalezienie i masowe stosowanie broni palnej.

2. Starożytne hutnictwo Wielkiego stepu

Wynalazek sposobów otrzymywania metali otworzył nową historyczną epokę i na zawsze zmienił bieg rozwoju ludzkości. Kazachska ziemia, bogata w różnorodne rudy metali, także stała się jednym z pierwszych ośrodków metalurgii. Jeszcze w głębokiej starożytności na ziemiach Środkowego, Północnego i Wschodniego Kazachstanu powstały centra wydobycia i wytapiania brązu, miedzi, ołowiu, żelaza, srebra i złota oraz produkcji blachy żelaznej.

Nasi przodkowie stale rozwijali produkcję nowych, bardziej wytrzymałych metali, co otworzyło im możliwości przyspieszenia postępu technicznego. Mówią o tym znalezione podczas wykopalisk piece do wytopu metalu, ozdoby, przedmioty codziennego użytku, broń wcześniejszych epok. Wskazuje to na wysoki rozwój technologiczny stepowych cywilizacji, które istniały na naszej ziemi w czasach starożytnych.

3. Styl zwierzęcy

Nasi przodkowie żyli w całkowitej harmonii z otaczającym światem i uważali siebie za nieodłączną część natury. Ta kluczowa zasada bycia ukształtowała światopogląd i wartości narodów Wielkiego Stepu. Starożytni mieszkańcy Kazachstanu mieli wysoko rozwiniętą kulturę - mieli własne piśmiennictwo i mitologię.

Najbardziej uderzającym elementem ich dziedzictwa, odzwierciedleniem artystycznej oryginalności i bogactwa treści duchowych jest "sztuka stylu zwierzęcego". Wykorzystanie obrazów zwierząt w codziennym życiu było symbolem związku człowieka i natury, wskazując na duchowe punkty orientacyjne ludzi stepowych.

Preferowano obrazy drapieżników, z rodziny kotów. Chyba nie przypadkowo jednym z symboli suwerennego Kazachstanu został irbis śnieżny (bars) – rzadki i szlachetny przedstawiciel lokalnej fauny.

Jednocześnie styl zwierzęcy odzwierciedla najwyższe umiejętności naszych przodków - artystyczne rzeźbienie i technika pracy z metalami są dobrze znane: wytapianie i odlewanie miedzi i brązu, metody kompleksowej produkcji blachy złotej.

W ogóle fenomen "stylu zwierzęcego" jest jednym z najbardziej podziwianych w światowej sztuce.

4. Złoty człowiek

Sensacyjnym odkryciem dla światowej nauki, które pozwoliło nam na świeże spojrzenie na nasze pochodzenie, był znaleziony w Issyku w Kazachstanie w 1969 roku „Złoty Człowiek", zwany w kręgach naukowców-historyków sztuki jako „Kazachstański Tutanchamon".

Ten wojownik wiele nam powiedział. Nasi przodkowie stworzyli dzieła artystyczne najwyższego poziomu, które wciąż zadziwiają wyobraźnię. Umiejętna, złota postać wojownika wskazuje na pewne opanowanie przez starożytnych mistrzów technik przetwarzania złota. Ujawniła także bogatą mitologię, odzwierciedlającą moc i estetykę cywilizacji stepowej.

Tak więc ludzie stepowi wywyższyli osobowość przywódcy, podnieśli go do rangi podobnego do bóstwa-Słońca. Luksusowa dekoracja pochówku też wiele mówi o intelektualnych tradycjach przodków. Na jednym ze srebrnych kubków znalezionych w pobliżu wojownika wykryte zostały nabazgrane znaki - ślady najstarszego pisma, jakie kiedykolwiek znaleziono w Azji Centralnej.

5. Kolebka świata turkijskiego

Ałtaj ma wielkie znaczenie dla historii Kazachów i innych narodów Eurazji. Od niepamiętnych czasów te majestatyczne góry nie tylko ozdabiały ziemie Kazachstanu, ale także były kolebką Turkijczyków. To właśnie tutaj w połowie I tysiąclecia n. e. narodził się świat turkijski i nowy kamień milowy wszedł w życie Wielkiego Stepu.

Historia i geografia stanowiły specjalny model ciągłości państw turkijskich, wielkich imperiów stepowych. Przez stulecia sukcesywnie zmieniali się nawzajem, pozostawiając swój znaczący ślad w gospodarczym, politycznym i kulturowym krajobrazie średniowiecznego Kazachstanu.

Po opanowaniu przestrzeni w szerokich granicach geograficznych udało się Turkijczykom stworzyć symbiozę koczowniczej i osiadłej cywilizacji, która doprowadziła do rozkwitu średniowiecznych miast, które stały się ośrodkami sztuki, nauki i handlu światowego. Na przykład średniowieczny Otyrar dał ludzkości jeden z największych umysłów światowej cywilizacji, Abu Nasr al-Farabi, w Turkiestanie mieszkał i pracował Koża Ahmet Jasawi – jeden z wielkich przywódców duchowych ludów turkijskich.

6. Wielki jedwabny szlak

Unikatowe położenie geograficzne Kazachstanu - w samym centrum kontynentu euroazjatyckiego - przyczyniło się do powstania przejściowych "korytarzy" między różnymi krajami i cywilizacjami od czasów starożytnych. Począwszy od przełomu naszej ery te szlaki lądowe zostały przekształcone w system Wielkiego Jedwabnego Szlaku - transkontynentalną sieć powiązań handlowych i kulturalnych między Wschodem a Zachodem, Północą a Południem Wielkiej Eurazji.

Stał się stabilną platformą do tworzenia i rozwoju globalnej wymiany dóbr i współpracy intelektualnej między narodami.

Kluczowymi pośrednikami najważniejszego szlaku handlowego starożytności i średniowiecza, zapewniającego nieskazitelną organizację i bezpieczeństwo arterii komunikacyjnych, byli mieszkańcy Wielkiego Stepu. Pas stepowy łączył cywilizacje chińską, indyjską, perską, śródziemnomorską, bliskowschodnią i słowiańską.

Od samego początku mapa Wielkiego Jedwabnego Szlaku jest w dużej mierze zlokalizowana w imperiach turkijskich. To podczas rządów Turkijczykom w Centralnej Eurazji Wielki Jedwabny osiągnął swojego najwyższego szczytu i przyczynił się do dobrobytu gospodarczego i kulturalnego w skali międzynarodowej.

7. Kazachstan - ojczyzna jabłek i tulipanów

Naukowo udowodniono, że pogórza Alatau są "historyczną ojczyzną" jabłek i tulipanów. To stąd te skromne, ale znaczące dla całego świata rośliny stopniowo rozprzestrzeniły się na całym świecie. A teraz Kazachstan jest opiekunem przodka wszystkich jabłoni Ziemi - jabłoni Sievers'a. To ona dała światu jeden z najbardziej popularnych owoców nowoczesności. Jabłka, które znamy, są odmianami genetycznymi owoców naszego gatunku jabłoni. Po dawnych trasach szlaku Jedwabnego od podnóży Ałatau Zailijskiego na terytorium Kazachstanu, wpadł do Morza Śródziemnego, a następnie rozprzestrzenił się po całym świecie. I jako symbol tej długiej historii popularnego owocu, jedno z najpiękniejszych miast na południu naszego kraju nazywa się "Ałmaty" [kaz. „jabłkowy"].

Właściwie tutaj, w Górach Czu-Ilijskich, wciąż widzimy w pierwotnej postaci perłę flory Kazachstanu - tulipany Regla. Te piękne rośliny pojawiły się na naszej ziemi w pasie pustyń i podnóża Tien Szan. Z ziemi kazachskiej te skromne, ale niezwykle eleganckie kwiaty stopniowo rozprzestrzeniały się po całym świecie, podbijając serca wielu narodów swoim pięknem.

Obecnie istnieje ponad 3 tysięcy odmian uprawianych tulipanów na świecie, a większość z nich to "potomkowie" naszych lokalnych kwiatów. W Kazachstanie jest 35 rodzajów tulipanów.

* * *

II. Modernizacja świadomości historycznej

Wszystkie te kwestie wymagają poważnej refleksji. Odnoszą się do podstaw fundamentalnych naszego światopoglądu, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ludzi.

Uważam, że możemy rozpocząć tę pracę z kilku dużych projektów.

1. Archiwum-2025

W latach niepodległości wykonano wiele pracy, aby poznać przeszłość naszych ludzi - z sukcesem wdrożono program "Madeni Mura", który pozwolił przywrócić zapomniane fragmenty historycznej kroniki. Jednak wiele dokumentów odsłaniających życie przodków i ich wyjątkową cywilizację nie zostało jeszcze wprowadzonych do obiegu naukowego i czekają w wielu archiwach na całym świecie.

Dlatego uważam, że musimy stworzyć siedmioletni program "Archiwum-2025", który obejmowałby poważne badania podstawowe wszystkich krajowych i zagranicznych archiwów, poczynając od starożytności, a kończąc na nowoczesności.

W ramach jego realizacji konieczne jest skupienie pracy poszukiwawczo-badawczej specjalnych grup historyków, archiwistów i naukowców zajmujących się kulturą na systemowych i długotrwałych interakcjach z krajowymi i ważnymi archiwami zagranicznymi.

Ta ważna we wszystkich aspektach działalność nie powinna przekształcić się w "turystykę akademicką" kosztem państwowym. Niezbędne jest nie tylko skrupulatne zbieranie archiwalnych danych, ale także aktywna ich cyfryzacja, dzięki czemu będą one dostępne dla wszystkich zainteresowanych ekspertów i ogółu społeczeństwa.

Wychowywanie poczucia dumy z własnej historii, popieranie patriotyzmu musi się rozpocząć od szkolnej ławki. Dlatego ważne jest stworzenie ruchu historycznego i archeologicznego w szkołach i lokalnych muzeach historycznych we wszystkich regionach kraju. Znajomość historii narodowej tworzy poczucie jedności pochodzenia wśród wszystkich Kazachstańczyków.

2. Wybitne postacie Wielkiego Stepu

Wiadomo, że proces historyczny w zbiorowej świadomości jest głównie personifikowany. Wiele narodów słusznie są dumni z nazwisk wielkich przodków, którzy stali się oryginalnymi ambasadorami swoich krajów.

Na przykład znane na całym świecie osobistości minionych epok, takie jak Tutanchamon, Konfucjusz, Aleksander Wielki, Shakespeare, Goethe, Puszkin i George Washington są dzisiaj nieocenionym kapitałem symbolicznym dla "swoich państw", przyczyniając się do ich skutecznej promocji na arenie międzynarodowej.

Wielki step również stworzył całą galaktykę wybitnych postaci. Są wśród nich takie duże postaci jak Al-Farabi, Jasawi, Kul-Tegin i Bejbars, Tauke i Abyłaj, Kenesary i Abaj i wielu innych.

Dlatego powinniśmy przede wszystkim stworzyć edukacyjny Park-encyklopedię "Wielkie postacie Wielkiego Stepu", w którym zostaną przedstawione rzeźbione pomniki na cześć naszych słynnych postaci historycznych i ich osiągnięć.

Po drugie, poprzez organizację docelowego zamówienia publicznego należy inicjować tworzenie aktualnej galerii obrazów wielkich myślicieli, poetów i władców przeszłości we współczesnej literaturze, muzyce, teatrze i sztukach plastycznych.

Oprócz klasycznych formatów ważne jest również wykorzystanie kreatywnego potencjału alternatywnej sztuki młodzieżowej. Ta praca może obejmować nie tylko krajowych, ale także zagranicznych mistrzów i kreatywne zespoły.

Po trzecie, konieczne jest usystematyzowanie i intensyfikacja działań na rzecz tworzenia i upowszechniania popularnonaukowego serialu "Wybitne osobowości Wielkiego Stepu" - "Uły Dała Tułgałary", obejmującego szeroki horyzont historyczny.

W tym kierunku mogą powstać międzynarodowe multidyscyplinarne zespoły, w których wraz z kazachstańskimi naukowcami zaangażowani będą zagraniczni specjaliści. W rezultacie życie i działalność naszych bohaterów będą znane zarówno w naszym kraju, jak i za granicą.

3. Geneza świata turkijskiego

Kazachstan, ojczyzna Turkijczyków, to święty "Kara Szanyrak". Stąd z naszych stepów odchodzili do różnych końców świata turkijskie plemiona i narody, które wniosły znaczący wkład w procesy historyczne w innych krajach i regionach.

Musimy uruchomić projekt "Cywilizacja turkijska: od początków do współczesności", w ramach którego możliwe jest zorganizowanie Światowego Kongresu Turkologicznego w Astanie w 2019 r. i Dni Kultury turkijskich grup etnicznych, gdzie starożytne turkijskie artefakty będą wyświetlane w muzeach różnych krajów. Ważne jest również stworzenie jednej internetowej biblioteki wspólnych dzieł turkijskich na przykładzie Wikipedii, w której Kazachstan może działać jako moderator.

Ponadto, w ramach promocji Turkiestanu jako nowego regionalnego centrum, konieczne jest wzmocnienie jego pozycji na arenie międzynarodowej.

Starożytna stolica Kazachstanu jest nie tylko duchowym centrum naszego ludu, ale także świętym miejscem dla całego turkijskiego świata.

4. Muzeum Sztuki Starożytnej i Technologii Wielkiego Stepu

Mamy okazję stworzyć Muzeum Sztuki Starożytnej i Technologii Wielkiego Stepu "Uły Dała". Możliwe jest zbieranie próbek wysokiej sztuki i technologii, w tym produktów wykonanych w stylu zwierzęcym, dekoracji "Złotego Człowieka", obiektów odzwierciedlających proces oswajania konia, rozwoju metalurgii, produkcji broni, sprzętu i innych artefaktów. Należy rozwinąć w muzeum ekspozycję cennych znalezisk archeologicznych i kompleksów archeologicznych znalezionych na terenie Kazachstanu, które odzwierciedlają proces rozwoju różnych sektorów gospodarki na terenie naszego kraju w określonych epokach historycznych.

A także warte uwagi jest stworzenie Narodowego Klubu Rekonstrukcji Historycznych "Wielkie Cywilizacje Wielkiego Stepu" i prowadzenie na jego podstawie festiwali w Astanie i regionach Kazachstanu na następujące tematy: starożytne Saki; Hunowie, era wielkich turkijskich Kaganów itd. Praca nad tymi tematami może odbywać się jednocześnie, zbierając pasjonatów według zainteresowań.

Interesujący będzie projekt turystyczny dotyczący częściowej renowacji starożytnego miasta Otyrar wraz z przebudową obiektów środowiska miejskiego - domów, ulic, miejsc publicznych, wodociągu, murów miejskich i tak dalej.

Jednocześnie konieczne jest skupienie się na popularyzacji wiedzy i rozwoju turystyki na tej podstawie.

5. Tysiąc lat folkloru i muzyki stepowej

W ramach tego projektu musimy stworzyć "Antologię stepowego folkloru". Będzie zawierała najlepsze przykłady ustnej twórczości ludowej naśladowców Wielkiego Stepu w ciągu minionego tysiąclecia - opowieści, legendy, epicki, eposy.

Ponadto wartościowym będzie wydanie kolekcji "Starożytnych motywów Wielkiego Stepu" - zbioru znaczących dzieł stworzonych dla tradycyjnych kazachskich instrumentów muzycznych: kobyzu, dombry, sybyzgy, sazsyrnaju i innych.

Folklor i melodie Wielkiego Stepu powinny dostać wiatr w żagle w nowoczesnym formacie cyfrowym. Praca nad tymi projektami przewiduje przyciągnięcie krajowych i zagranicznych specjalistów, którzy są w stanie nie tylko usystematyzować, ale także zaktualizować bogate dziedzictwo stepowe.

Główne wątki, postacie i motywy naszej kultury nie mają granic i powinny być systematycznie badane i promowane w całej przestrzeni Centralnej Eurazji i na całym świecie.

Modernizacja ustnych i muzycznych tradycji powinna zdobyć formaty, które są bliskie i zrozumiałe dla współczesnej publiczności.

W szczególności starożytnym słowom i tekstom mogą towarzyszyć ilustracje lub mogą one być zawarte w żywych materiałach wideo. Z kolei dźwięki i melodie rodzą się nie tylko za pomocą autentycznych instrumentów, ale także ich nowoczesnych wersji elektronicznych.

Ponadto konieczne jest zorganizowanie szeregu naukowych wypraw badawczych do różnych regionów Kazachstanu i innych krajów w celu poszukiwania wspólnych historycznych podstaw tradycji folkloru.

6. Historia w filmie i w telewizji

We współczesnym świecie kino zajmuje ogromne miejsce w historycznym samopoznaniu ludzi. W percepcji masowej jasne obrazy filmowe odgrywają niekiedy większą rolę niż dokumentalne portrety w podstawowych monografiach naukowych.

Dlatego w najbliższej przyszłości należy uruchomić specjalny cykl filmów dokumentalnych, seriali telewizyjnych i filmów pełnometrażowych pokazujących ciągłość cywilizacyjnej historii Kazachstanu.

Prace nad tymi projektami powinny być prowadzone w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej z udziałem najlepszych krajowych i zagranicznych scenarzystów, reżyserów, aktorów, producentów i innych specjalistów współczesnego przemysłu filmowego.

Ponadto musimy zmaksymalizować komponent gatunkowy nowej historycznej produkcji telewizyjnej, w tym oprócz przygód i melodramatycznych motywów dołączyć popularne dziś wśród widzów elementy fantastyczne i pełne akcji hity.

W tym celu można wykorzystać bogaty materiał mitologiczny i folklorystyczny Wielkiego Stepu.

Szczególną uwagę należy również poświęcić młodemu pokoleniu, które pilnie potrzebuje wysokiej jakości filmów dla dzieci i seriali animowanych, które mogą stworzyć kult narodowych superbohaterów.

Nasi znakomici wojownicy, myśliciele i władcy zasługują na to, aby zostać wzorami nie tylko w Kazachstanie, ale na całym świecie.

PODSUMOWANIE

Półtora roku temu opublikowałem artykuł "Spojrzenie w przyszłość: modernizacja świadomości społecznej", który miał szeroki rezonans w społeczeństwie.

Uważam powyższe projekty za kontynuację programu "Ruchani Żangyru".

Nowe elementy ogólnokrajowego programu "Ruchani Żangyru" pozwolą zaktualizować wielowiekowe dziedzictwo naszych przodków, czyniąc je zrozumiałym i pożądanym w warunkach cyfrowej cywilizacji.

Jestem przekonany, że ludzie, którzy pamiętają, doceniają i są dumni ze swojej historii mają wielką przyszłość. Duma z przeszłości, pragmatyczna ocena teraźniejszości i pozytywne spojrzenie w przyszłość - to klucz do sukcesu naszego kraju.

Created at : 21.11.2018, 16:25, Updated at : 21.11.2018, 16:25