Orędzia Prezydenta Kazachstanu do narodu z dnia 5 października 2018 roku

Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew wygłosił orędzie do narodu pt. „Wzrost dobrobytu obywateli Kazachstanu: zwiększenie dochodów i jakości życia", w którym określił podstawowe kierunki dalszego rozwoju kraju. Poniżej przekazujemy streszczenie przemówienia, zawierające główne tezy.

I.WZROST DOCHODÓW LUDNOŚCI

Prezydent zlecił Rządowi od 1 stycznia 2019 roku zwiększyć minimalną pensję 1,5 razy. Podkreślił także, iż należy utworzyć stabilne źródła wzrostu biznesu, stymulować inwestycje prywatne i sprzyjać swobodzie rynku.

1.W 2010 roku ogłoszono program „Mapa Drogowa Biznesu-2020". Okres realizacji programu

należy przedłużyć do 2025 roku.

2.Należy podjąć zdecydowane kroki na rzecz rozwoju konkurencyjności w gospodarce i uporządkować taryfy na usługi komunalne i usługi dostarczane przez monopole.

3.Należy zwiększyć obronę biznesu przed bezprawną presją administracyjną.

4.Uprzemysłowienie skierowane na eksport powinno stać się centralnym elementem polityki gospodarczej.

5.Należy w pełnej mierze wykorzystać potencjał kompleksu rolno-spożywczego. Podstawowe zadanie – do 2020 roku zwiększyć wydajność i eksport przetworzonej produkcji rolnej.

6.Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój innowacyjnych i usługowych sektorów. Należy zapewnić rozwój takich kierunków „gospodarki przyszłości" jak: energetyka alternatywna, biomedycyna, big data, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain i inne. Polecam Rządowi wspólnie z Uniwersytetem Nazarbajewa opracować specjalne programy w każdym kierunku z określeniem konkretnych projektów.

7.Należy zwiększyć rolę sektora finansowego w rozwoju realnej gospodarki i zapewnić długoterminową stabilność makroekonomiczną. Ważną rolę w zapewnieniu inwestycji zagranicznych, dostępu do kapitału powinno odgrywać Międzynarodowe Centrum Finansowe „Astana". Specjalnie utworzyliśmy oddzielny sąd, giełdę, powołaliśmy regulatora finansowego.

II.POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

Kwestie jakości i dostępności edukacji, ochrony zdrowia, mieszkania, komfortowego i bezpiecznego życia dotyczą każdej kazachstańskiej rodziny.

W tym rozdziale warto wyróżnić następujące punkty:

1.W okresie 5 lat należy doprowadzić wydatki na edukację, naukę i ochronę zdrowia ze wszystkich

źródeł do 10% PKB.

2.Na poziomie regionalnym należy znaleźć zasoby i zwiększyć dostępność sportu masowego i wychowania fizycznego. Polecam Rządowi i akimom (Prezydentom miast, marszałkom) zbudować nie mniej niż 100 kompleksów sportowych.

III.UTWORZENIE KOMFORTOWEGO ŚRODOWISKA DLA ZAMIESZKANIA

Komfort tkwi w dostępności mieszkań, ładnym i bezpiecznym podwórku, wygodnym dla zamieszkania i pracy oraz wysokiej jakości infrastrukturze.

1.Wysokiej jakości i dostępne mieszkania.

2.Należy zapewnić wdrożenie nowych podejść do terytorialnego rozwoju kraju. Należy systematycznie rozwijać infrastrukturę regionów i miast. Budowę szkół, przedszkoli, szpitali należy synchronizować z planami na rzecz rozwoju miejscowości oraz tworzyć warunki dla pozyskania inwestycji prywatnych do tego sektora.

W/w aspekty rozwoju regionalnego należy uwzględnić w programach państwowych „Nurły Żoł" (rozwój infrastruktury transportowej) oraz „Nurły Żer" (budownictwo mieszkalne), których terminy realizacji także trzeba przedłużyć do 2025 roku.

Zlecam Rządowi wspólnie z Administracją Prezydenta opracować „Mapę drogową na rzecz modernizacji organów spraw wewnętrznych".

Dalsza modernizacja systemu sądowego.

IV.APARAT PAŃSTWOWY ZORIENTOWANY NA POTZRBY OBYWATELI

V.EFEKTYWNA POLITYKA ZAGRANICZNA

Źródło: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g

Created at : 5.10.2018, 10:40, Updated at : 6.10.2018, 10:40