W Katowicach odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Konsulatu Honorowego Republiki Kazachstanu

Z udziałem ambasadora Kazachstanu Margulana Baimukhana odbyła się we wtorek uroczystość otwarcia Honorowego Konsulatu Kazachstanu w Katowicach. To kolejna tego typu placówka w stolicy województwa śląskiego. Funkcję konsula honorowego na obszar województw śląskiego i łodzkiego pełnić będzie Artur Nizioł. Kazachstan Polakom kojarzy się deportacjami ludności polskiej z lat 30. i 40. XX wieku, ale dziś jest państwem, z którym Polska dynamicznie rozwija współpracę gospodarczą. Coraz częściej jest też odwiedzany przez obywateli Polski.

Kazachstan jest pod względem wielkości dziewiątym państwem świata. 12 procent jego powierzchni leży w Europie, a 88 procent w Azji. Spośród blisko 18 mln mieszkańców Kazachstanu największe grupy etniczne stanowią Kazachowie – blisko 65 procent oraz Rosjanie – ponad 25 procent, ale Kazachstan to kraj, w którym pokojowo współistnieje wiele narodów i kultur. Służące ochronie tej wielokulturowości Zgromadzenie Narodu Kazachstanu liczy 382 członków. 70,4 procent ludności Kazachstanu to wyznawcy islamu. W Kazachstanie żyje oficjalnie 34 tys. Polaków. Według obliczeń Kościoła katolickiego liczba ta sięga nawet 100 tys. Polacy w Kazachstanie to dawni mieszkańcy polskich enklaw wokół Kamieńca Podolskiego i Żytomierza, którzy z rozkazu Stalina w 1936 roku zostali zesłani na azjatyckie stepy. Obecni mieszkańcy Kazachstanu to także ich potomkowie. Ponadto w Kazachstanie pozostało wciąż kilka tysięcy osób i ich potomków, którzy trafili tam w następstwie reformy stołypinowskiej, kiedy to pod koniec caratu osiedlano w Kazachstanie chłopów. Są to więc osoby, które mają korzenie polskie jeszcze sprzed I wojny światowej. Związki Polski z Kazachstanem nie kończą się jednak na historii przesiedleń naszych rodaków.

Obecnie Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym naszego kraju w Azji Centralnej. Polsko-kazachstański obrót handlowy stanowi ponad 80 proc. łącznego obrotu Polski z państwami Azji Centralnej. Obrót dwustronny w 2018 roku wyniósł 2,28 mld euro. Jest to jest wzrost o 81 procent w porównaniu z rokiem 2017. W Kazachstanie zarejestrowanych jest już 226 przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Piotr Guzowski, prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która od dziesięciu lat przyczynia się do rozwoju stosunków gospodarczych między krajami, zapowiada dalszą intensyfikację współpracy gospodarczej. Ambasador Baimukhan zdradza, że w tym roku będzie się koncentrować na współpracy w zakresie rolnictwa, transportu oraz ekologii. W przypadku pozyskania odpowiednich partnerów istnieją również plany stworzenia wspólnego terminalu logistycznego w Polsce.

https://dziennikzachodni.pl/w-katowicach-dziala-konsulat-honorowy-kazachstanu-zdjecia/ar/c3-14132045


Created at : 14.05.2019, 15:40, Updated at : 14.05.2019, 15:40