MSZ Kazachstanu kontynuuje realizację pilotażowych projektów w ramach kazachskiego systemu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej

W Astanie zakończyło się seminarium na temat podwyższenia kwalifikacji urzędników państwowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Afganistanie, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu, przy wsparciu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Kazachstanie i Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej.

Porozumienie o realizacji projektu znalazło odzwierciedlenie we Wspólnym oświadczeniu o pogłębieniu i rozszerzeniu strategicznego partnerstwa między Kazachstanem i Japonią, przyjętym przez Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa i Premiera Japonii Shinzo Abego podczas oficjalnej wizyty japońskiego lidera w Astanie w październiku 2015 r.

W seminarium wzięło udział 24 przedstawicieli Afganistanu, działających w dziedzinie administracji publicznej, ochrony zdrowia i edukacji, którzy mieli okazję zapoznać się z podstawami kazachskiego doświadczenia w tych dziedzinach.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, którą Kazachstan okazuje Afganistanowi. Miało ono na celu wzmocnienie niezależności ekonomicznej kobiet afgańskich i było tylko pierwszym etapem większego projektu. Na początku 2018 roku planowane jest przeprowadzenie drugiego seminarium na temat ochrony zdrowia matki i dziecka. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz Partnerstwa „UNDP-Japonia".

Wcześniej, w kwietniu 2017 roku, zrealizowany został pierwszy projekt w ramach kazachskiego systemu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej - Seminarium pt. „Wzrost produktywności i rentowności agrobiznesu poprzez szkolenie rolników i ekspertów rolnych Azji Środkowej z innowacyjnych wodo- i energooszczędnych technologii" dla przedstawicieli Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Kazachstanie i Izraelską Agencją Współpracy Międzynarodowej (MASHAV). W ramach tego przedsięwzięcia 26 przedstawicieli sektora rolnego Azji Środkowej zostali przeszkoleni w ośrodkach upowszechniania wiedzy „Uszkonyr" (Obwód Ałmatyński) i "Narodowa Akademia Zielonych Technologii" (Obwód Akmoliński).

Ustawa Republiki Kazachstanu „O Oficjalnej Pomocy Rozwojowej" została przyjęta w dniu 10 grudnia 2014 r.

Created at : 7.08.2017, 10:15, Updated at : 7.08.2017, 10:15