Współpraca kulturalna i społeczna

Współpraca w zakresie edukacji między dwoma krajami się poszerza. Impulsem do tego posłużyło wejście w życie w dniu 6 czerwca 2016 roku Międzyrządowej Umowy o Współpracy w Dziedzinie Edukacji. Obecnie na polskich uczelniach studiuje ponad 1200 studentów z Kazachstanu.

17-18 kwietnia 2018 r. w Warszawie przy wsparciu Ambasady po raz pierwszy w historii stosunków dwustronnych odbył się Kazachstańsko-Polskie Forum ds. nauki i szkolnictwa wyższego. W Forum wzięła udział liczna delegacja rektorów uczelni wyższych z Kazachstanu na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu Arynem Orsarievym i Przewodniczącym Rady Rektorów Uczelni Wyższych Kazachstanu, Rektorem Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im. L.Gumilowa Yerlanem Sydykovym.

Na podstawie aktywnej współpracy akademickiej w ramach promocji kultury kazachskiej w Polsce powstały młodzieżowe centra kulturalne i edukacyjne: Centrum Polsko-Kazachski przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Centrum Kultury Kazachskiej „Qazaq Eli" w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Centrum Baukowe im.Abaja przy Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Prasyszu oraz Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej im. Abay w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Ważnymi wzajemnymi inicjatywami w dziedzinie kultury stała się wymiana występów znanych zespołów i wykonawców muzycznych obu krajów. Tak więc w listopadzie 2016 roku w teatrach operowych Warszawy i Wrocławia odbyły się koncerty trupy kazachskiego teatru " Astana Balet". Z kolei, w stolicy Kazachstanu w październiku 2015 r. wystąpiła słynna polska śpiewaczka Katarzyna Mackiewicz, zaś we wrześniu 2017 r. – Polska Opera Narodowa i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 20 listopada 2018 r. w Warszawie w ramach Festiwalu pt. „Zhania Aubakirova and the Stars" odbył się koncert Zhanii Aubakirovej (fortepian) z udziałem D. Geringasa (Niemcy, wiolonczela) i Y.Kulibayeva (Kazachstan, skrzypce).

27-31 sierpnia 2018 r. odbył się polski etap Maratonu Rowerowego Ałmaty - Nur-Sułtan - Warszawa - Paris BLIND RACE - 2018 z udziałem ekipy kazachstańskich rowerzystów paraolimpijskich (słabowidzących) pod hasłem „Sport bez granic".

Od października do grudnia 2018 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku gościła wystawa z Kazachstanu pt.„Dziedzictwo wielkiego stepu: arcydzieła sztuki jubilerskiej" poświęcona 100. rocznicy przywrócenia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzieła klasyków literatury obu krajów zostały opublikowane w języku kazachskim i polskim. Po wizycie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Beibuta Atamkulova w Warszawie w dniu 7 maja 2019 r. we współpracy ze stroną polską zostały podjęte działania dotyczące realizacji wspólnego projektu polegającym na przetłumaczeniu na język polski znanych utworów literatury kazachskiej w ramach programu „Ruchani Żangyru" (Modernizacja świadomości narodowej).

7-9 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Europy w Qazaq kuresi, w których udział wzięło 120 zapaśników z 24 krajów.

14–19 lipca przedstawiciele kazachstańskiej Fundacji Otandastar odwiedziliWarszawę w ramach projektu analitycznego poświęconego polityki wobec diaspory oraz zbadania problemów współczesnych Kazachów.

Ważną częścią współpracy dwustronnej jest współpraca w zakresie etnicznych Polaków mieszkających w Kazachstanie, za pomocą których tworzony jest tzw. „żywy most" między naszymi państwami (kazachstańska Polonia liczy ok. 34 tys. osób).

19 czerwca 2019 r. mieszkaniec Obwodu Turkestańskiego Tassybaj Abdykerimov został pierwszym obywatelem Kazachstanu, który został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medalem „Virtus et Fraternitas". Nagroda ta jest przyznawana osobom, które niosły pomoc Polakom będących ofiarami systemów totalitarnych XX wieku, jest symbolem pamięci i wdzięczności za „wybitną odwagę w obronie ludzkiej godności i człowieczeństwa".

Więzi stolicy kraju Nur-Sułtan z polskimi miastami partnerskimi Warszawą (2002 r.) i Gdańskiem (1996 r.) stają się coraz silniejsze. Podpisano porozumienia o współpracy między Obwodem Aktiubińskim a Województwem Łódzkim (2016 r.), Obwodem Ałmatyńskim a Województwem Lubelskim (2018 r.).

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 10.09.2018, 15:30