Oświadczenie Prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa

Zgodnie z moim poleceniem w dniach 7 i 9 maja z Syrii zostało ewakuowano 231 obywateli Kazachstanu, w tym 156 dzieci (w większości w wieku przedszkolnym), z których 18 było sierotami.

Powyższa akcja humanitarna, która została zorganizowana na tak szeroką skalę, jest kontynuacją operacji Żusan, pomyślnie przeprowadzonej pod kierownictwem Pierwszego Prezydenta – Elbasy (Lidera Narodu) - Nursułtana Nazarbajewa w styczniu tego roku.

Organy administracji państwowej i organizacje pozarządowe podjęły niezbędne działania rehabilitacyjne wobec wszystkich przybyłych obywateli Kazachstanu. Została zorganizowana pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna.

Już możemy mówić o pozytywnym efekcie tych działań. Kobiety, które powróciły w styczniu tego roku, porzuciły radykalną przeszłość, dostały pracę i nawiązały ponownie kontakty z krewnymi. Dzieci zaczęły uczęszczać do szkół i przedszkoli.

Obywatele Kazachstanu, którzy udali się w strefę konfliktu, zdecydowali się na tak pochopny krok pod wpływem destrukcyjnej, w rzeczywistości fałszywej propagandy terrorystów. Teraz wracają dobrowolnie do Kazachstanu w nadziei na rozpoczęcie nowego życia. Ich dzieci nie powinny cierpieć w obcym kraju i ponosić odpowiedzialności za błędy swoich rodziców.

Kazachstan potwierdza swoje zobowiązanie do zwalczania terroryzmu, a także do zapewnienia kompleksowej pomocy obywatelom w trudnej sytuacji. Akcja humanitarna będzie kontynuowana. Żaden z naszych obywateli nie pozostanie na łasce losu.

Wyrażam wdzięczność pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego oraz innym organom administracji publicznej, a także partnerom zagranicznym, którzy brali udział w powyższej operacji humanitarnej.

Created at : 10.05.2019, 10:50, Updated at : 10.05.2019, 10:50