Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew przyjął szefa misji obserwatorów ODIHR OBWE Urszulę Gacek

W trakcie rozmowy poruszane były kwestie monitorowania przedterminowych wyborów prezydenckich w Kazachstanie przez misję Biura instytucji demokratycznych i praw człowieka OBWE.

Szef państwa podkreślił, że nadchodzące wybory odbędą się zgodnie z prawem, przejrzyście, uczciwie i sprawiedliwie.

Z kolei Urszula Gacek podziękowała Kasymowi-Żomartowi Tokajewowi za spotkanie i poinformowała o rozpoczęciu działalności międzynarodowych obserwatorów. Według niej przedstawiciele misji ODIHR OBWE przystąpili do monitorowania procesu wyborczego i aktywnie działają we wszystkich regionach Kazachstanu.

Created at : 20.05.2019, 14:55, Updated at : 20.05.2019, 14:55