Współpraca gospodarcza

Prace nad dogłębnym rozwojem kazachsko-polskiej współpracy gospodarczej prowadzone są na bieżąco. Głównym wydarzeniem 2018 roku było 8. posiedzenie Międzyrządowej Komisji Kazachstanu i Polski (MRK) w sprawie współpracy gospodarczej, które odbyło się 20 czerwca w Astanie.

Współpraca w dziedzinie transportu i tranzytu. W dniach 10-13 kwietnia 2018 odbyła się wizyta w Warszawę delegacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Kazachstanu kierowaną przez Przewodniczącego Komitetu Transportu A.Asavbaeva dla nauki polskich doświadczeń w dziedzinie transportu drogowego i kontroli nad nimi. Na ósmej sesji MRK w sprawie współpracy gospodarczej 20 czerwca 2018 roku w Astanie podpisana została Deklaracja drogowa w sprawie współpracy w dziedzinie transportu w bieżącym roku pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Kazachstanu a Ministerstwem Infrastruktury RP.

"EXPO-2017" i rozwój współpracy w dziedzinie turystyki. Priorytetowym kierunkiem pracy Ambasady była pomoc w organizacji wysokiego poziomu uczestnictwa Polski na EXPO-2017 w Astanie. Na podstawie wyników międzynarodowej wystawy pawilon polski, należący do kategorii do 400 metrów kwadratowych, otrzymał złoty medal za najlepszą architekturę i wzornictwo. Polska zajęła siódme miejsce pod względem liczby turystów zagranicznych, którzy odwiedzili EXPO-2017 (2 miejsce po Niemczech wśród krajów UE). W sumie 16 531 obywateli Polski odwiedziło międzynarodową wystawę w Astanie.

Z inicjatywy Ambasady Kazachstanu w Warszawie, w Polsce został publikowany i rozpowszechniany w języku polskim almanach turystyczny „Kazachstan - Brama Azji", który zawiera informacje na temat kulturowych i historycznych atrakcji naszego kraju.

Ujawnienie potencjału turystycznego Republiki Kazachstanu ułatwiło otwarcie w dniu 29 maja 2017 r. bezpośredniej komunikacji lotniczej między Astaną a Warszawą. Wraz z wyzwoleniem od 1 stycznia 2017 r. polskich turystów od wymogów wizowych do 30 dni, to przydało potężny bodziec do zwiększenia frekwencji polaków Kazachstanu.

Polskie misje biznesowe w Republice Kazachstanu. Dzięki nawiązanym kontaktom z organami rządowymi w Polsce, zapewnieony jest szeroki udział strony polskiej na terenie XI Forum Ekonomicznego w Astanie (17-19 maja 2018 r.), XXV Światowego Kongresu Górniczego (19-22 czerwca 2018, Astana), jak również regionalnych forów inwestycyjnych w Republice Kazachstanu.

Wśród innych ważnych ekonomicznych wizyt polskich delegacji w Kazachstanie w 2018 roku można wymienić następujące:

- W dniach 3-6 kwietnia 2018 r. oficjalna delegacja województwa lubelskiego na czele z marszałkiem S.Sosnowskim odwiedziła region Almaty;

- 19 czerwca 2018 r. (w przeddzień 8 sesji kazachsko-polskiej współpracy gospodarczej MRK) reprezentatywna delegacja polskich przedsiębiorców wzięła udział w forum biznesu w Astanie.

Obroty handlowe między Kazachstanem a Polską. Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Techniki w Polsce, wielkość dwustronnej wymiany handlowej w 2017 roku wyniosła 1 mld 242,7 milionów euro, co stanowi 62,7% więcej niż w roku 2016, w tym importu z Republiki Kazachstanu - 816,2 mln (wzrost o 59,5%), eksport do Kazachstanu - 426,5 mln euro (wzrost o 53,6%).

W 2018 r. Obrót handlowy wyniósł 2 mld 248,6 mln euro (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrost o 81%), w tym eksport Kazachstanu - 1 mld 807,4 mln euro, import do Kazachstanu - 441,2 mln euro. Znaczny wzrost eksportu z Kazachstanu wynika z rosnących cen energii.

Według polskich danych trzy główne czynniki przyczyniły się do pozytywnej dynamiki wzajemnego handlu:

- intensywny dialog polityczny na najwyższym szczeblu, który stanowił wyjątkowy sprzyjający klimat polityczny dla handlu i współpracy gospodarczej między dwoma państwami;

- stabilizacja sytuacji na rynkach towarowych;

- stopniowe usuwanie systemowych barier stronami (otwarcie bezpośredniego lotu, wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli polskich, uproszczenie procedur celnych, rozszerzenie zakresu narzędzi ubezpieczeniowych, zapewnienie dostępu do środków finansowych i inne).

Struktura dwustronnego obrotu towarowego jest reprezentowana w następujący sposób:

- maszyny i urządzenia mechaniczne zajmują dominujące pozycje w polskim eksporcie do Kazachstanu; świeże owoce; urządzenia elektryczne; produkty farmaceutyczne; artykuły perfumeryjne, akcesoria kosmetyczne; lakiery i farby; produkty mleczne;

- wiodącą ofertę w polskim imporcie z Kazachstanu stanowią paliwo mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, wosk mineralny, substancji nieorganiczne, nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastki promieniotwórcze i izotopy, nasion oleisty, ziarno i różne owoce, rośliny lecznicze, żywność, ryby, zboża.

W celu pomocy w promowaniu kazachskich towarów i usług na rynek polski Ambasada Kazachstanu w Warszawie wydała i rozpowszechniła wśród potencjalnych partnerów podręcznik w języku polskim z informacją o aktualnej produkcji eksportowej RK.

Wzajemne inwestycje bezpośrednie. Zgodnie z zaleceniami Głowy państwa skupiono się na promowaniu projektów w ramach kompleksu rolno-przemysłowego, interakcji transportowo-tranzytowej i cyfryzacji. W latach 2005-2017 napływ inwestycji bezpośrednich z Polski do Kazachstanu przekroczył 200 mln dolarów (głównymi inwestorami są Polpharma i Selena). W tym samym okresie kazachstańskie inwestycje w gospodarkę Polski wyniosły ponad 25,5 miliona dolarów.

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 7.02.2019, 16:00