Podstawa umowna

Ogólny wykaz

dwustronnych umów międzynarodowych między Republiką Kazachstanu a Republiką Polska

Nazwa międzynarodowego traktatu

Miejsce i data podpisania

Informacje na temat wejścia w życie

Uwaga:

odpowiedź. organ rządowy

Międzypaństwowe i międzyrządowe umowy międzynarodowe

1.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej

Ałma-Ata, 14.10.92.

Wejście w życie

4 czerwca 1997 roku

Utraciło mocy 3 maja

2004 r.

Ministerstwo Gospodarki Narodowej

2.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.

Ałmaty, 21.09.94.

Wejście w życie

25 maja 1995 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo ds. inwestycji i rozwoju

3.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Ałmaty, 21.09.94.

Wejście w życie

13 maja1995 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo Finansów

4.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o udzieleniu kredytu na zakup polskich towarów.

Ałmaty, 21.09.94.

Wejście w życie

4 czerwca 1997 roku

Utraciło mocy

Ministerstwo Finansów

5.

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach drogowych.

Ałmaty, 23.05.97.

Wejście w życie

15 kwietnia 1998 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo ds. inwestycji i rozwoju

6.

Konwencja konsularna między RP a Republiką Kazachstanu

Warszawa, 27.11.97.

Wejście w życie

10 listopada 2006 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

7.

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej.

Warszawa, 27.11.97.

Wejście w życie

4 sierpnia 1999 roku

Utraciło mocy

4 sierpnia

2009 roku.

Ministerstwo kultury i sportu

Ministerstwo Edukacji i Nauki

8.

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o komunikacji lotniczej.

Warszawa, 27.11.97.

Wejście w życie

21 stycznia 2008 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo ds. inwestycji i rozwoju

9.

Исполнительный протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках от 23.05.97 г.

Astana, 30.03.01.

konkretyzuje się *

Kontrahentowi nie potrzebne wykonywać Контрагенту не требуется выполнять VGP

Ministerstwo ds. inwestycji i rozwoju

10.

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych.

Warszawa, 24.05.02.

Wejście w życie

1 февраля 2005 г.

Funkcjonuje

Ministerstwo Finansów

11.

Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw.

Warszawa, 24.05.02.

Wejście w życie

30 marca 2005 r.

Funkcjonuje

MSW

12.

Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Kazachstanu o współpracy gospodarczej

Astana, 06.07.05.

Wejście w życie

21 stycznia 2006 r

Funkcjonuje

Ministerstwo Gospodarki Narodowej

13.

Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

Astana, 29.03.07.

Wejście w życie

31 lipca 2008 r.

Funkcjonuje

MSZ

14.

Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki.

Astana, 29.03.07.

Wejście w życie

11 lipca 2007 r.

Funkcjonuje

Ministerstwo ds. inwestycji i rozwoju

15.

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w przemyśle obronnym.

Astana, 29.03.07.

Wejście w życie

3 grudnia 2013roku.

Funkcjonuje

MON

16.

Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych.

Astana, 05.11.10.

Wejście w życie

1 kwietnia 2012 roku

Funkcjonuje

Kancelaria Premiera

17.

Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Kazachstanu o współpracy w dziedzinie obronności

Astana, 11.07.2012.

Wejście w życie

11sierpnia 2013roku.

Funkcjonuje

MON

18.

Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji

Astana, 15.09.2014

Wejście w życie

6 czerwca 2016 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo Edukacji i Nauki

19.

Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa

Warszawa, 22.08.2016

Wejście w życie

11 lutego 2017 roku

Funkcjonuje

Ministerstwo rolnictwa

20.

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób.

Warszawa, 22.08.2016

Wejście w życie

4 sierpnia 2017 roku.

Funkcjonuje

MSW

Międzyresortowe umowy międzynarodowe

21.

Umowa między Ministerstwem środowiska i zasobów biologicznych Republiki Kazachstanu a Ministerstwem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych

Ałmaty, 24.04.97.

Weszła w życie z dniem podpisania.

Funkcjonuje

Ministerstwo energetyki

22.

Umowa o współpracy między archiwami a Komitetem Zarządzania Dokumentami Ministerstwa Kultury, Informacji i Umowy Publicznej Republiki Kazachstanu oraz Dyrektora Generalnego Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej

Ałmaty, 14.08.2002.

Weszła w życie z dniem podpisania.

Funkcjonuje

Ministerstwo kultury i sportu

23.

Umowa o współpracy między Narodowym Bankiem Republiki Kazachstanu a Narodowym Bankiem Polskim

Astana, 29.03.07.

Weszła w życie z dniem podpisania.

Funkcjonuje

Bank Narodowy

24.

Memorandum między Ministerstwem Finansów Republiki Kazachstanu a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w przeciwdziałaniu legalizacji (prania) pieniędzy pochodzących z przestępstw i finansowania terroryzmu

Monako, 02.02.2016.

Weszła w życie z dniem podpisania.

Funkcjonuje

Ministerstwo Finansów

25

Umowa między Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu a Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej

Astana, 06.09.2017

Weszła w życie z dniem podpisania.

Funkcjonuje

Ministerstwo Gospodarki Narodowej

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 24.08.2018, 16:55