Ресми атауы:

Қырғызстан (Қырғызстан Республикасы)