Ресми атауы:

Алжир (Алжир Халық Демократиялық Республикасы)