Ресми атауы:

Тимор-Лесте (Тимор-Лесте Демократиялық Республикасы)