Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспортының үлгісі және оны қорғауға қойылатын талаптар

Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспортының үлгісі және оны қорғауға қойылатын талаптар 

1. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты (бұдан әрі - паспорт) машинамен оқылатын жол жүру құжаттарына қойылатын халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес дайындалады.
2. Паспорт УК сәулелер әсерінен жылтырамайтын мақтадан жасалған қағазға талшықтар қосылған, УК сәулесі түскенде қызыл және жасыл түспен айқындалып көрінетін баспаханалық тәсілмен басылады.
Паспортта мынадай: интаглио мөрі; бедерлі басу әдісімен басылған мөрлі нөмірлену; ультракүлгінді қорғау; жасырын көрініс; флуорисцерленген көгілдір және сары түсті ретсіз орналасқан элементтерден тұратын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы бар қағаз; флуоресцентті жіп; паспорт нөмірі мен сериясының лазерлік перфорациялануы; оқшауланып салынған ерекше белгі; графикалық қорғау элементтері; көшіруге қарсы элементтер; түрлі-түсті мөр; «бәсеңсу» әсеріндегі қорғау элементі; тангирлі тор; біріккен көрініс; магниттік жіп; ұсақ әріптер және микромәтіндер түріндегі қорғау сипаттары бар.
3. Паспорт осы паспорттың үлгісі және оны қорғауға қойылатын талаптардың қосымшасына сәйкес құжат болып табылады, паспорттың мөлшері 88x125 мм доғал бұрышты және мұқабадан, мұқабаға желімделген форзацтардан және 18 парақтан (36 бет) тұрады.
4. Паспорттың тік қалпында: мұқабадан, 1, 4-35 беттерден, артқы форцаздан тұрады.
5. Паспорттың көлденең қалпында: 2, 3 беттерден тұрады.
6. Паспорттың мұқабасы қою қара-жасыл түсті, тозбайтын материал мен төсемнен дайындалады, олардың арасында паспорттың иесі туралы электрондық ақпарат тасымалдағыш ретінде пайдаланылатын антеннасы бар микросхема (байланыссыз интерфейсі бар чип) орналастырылады.
Жадының сыйымдылығы кемінде 64 Кб микросхемада қорғалған түрде паспорттың иесі туралы кескіндемелік және мәтіндік ақпарат сақталады.
Паспорттың алдыңғы мұқабасының сыртқы бетінде:
жоғары бөлігінде - қазақ және ағылшын тілдерінде:
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»
деген жазу;
ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы;
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының астында қазақ және ағылшын тілдерінде:
«ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ПАСПОРТ
DIPLOMATIC PASSPORT»
деген жазу;
төменгі бөлігінде - паспортта электрондық ақпарат тасымалдағыштың бар екендігін көрсететін арнайы белгі;
бұрыштарында - ұлттық ою-өрнек элементтері орналасқан. 
Жазулар, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі, арнайы белгі және ұлттық ою-өрнек элементтері алтын түсті фольгамен өрнектеліп орындалады.
7. Паспорттың алдыңғы форзацында:
ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы;
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының астында - ұлттық ою-өрнек көрінісі түріндегі элемент және ұлттық ою-өрнек элементтерімен оюланған тармақ;
оюлы тармақтан төмен - паспорттың нөмірі орналасқан.
8. Паспорттың алдыңғы форзацы мен 1-бетінің арасында желімді негізі бар мөлдір пленка орналасқан.
9. Паспорттың 1-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:
«Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігі
шет мемлекеттердің барлық құзыретті қызмет
органдарынан дипломатиялық паспорт иесінің
бөгетсіз жүріп-тұруын қамтамасыз
етуді және қажет болған жағдайда заңды
қолдау көрсетіліп, қорғалуын өтінеді.
The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Kazakhstan requests all
competent authorities of foreign states
to permit the bearer of this diplomatic
passport to pass safely and freely and
to give the bearer all lawful aid and
protection in case of need.»
деген жазу орналасқан.
10. Паспорттың 2-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»
деген жазу орналасқан.
Төменде екі жолға:
«ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ПАСПОРТ/DIPLOMATIC PASSPORT» деген жазу, оң жағында қазақ және ағылшын тілдерінде:
«Түрі/Тyре», «Мемлекет коды/Code of state», «Паспорттың №/Passpot Nо» деген жазу орналасқан.
Сол жағында мөлшері 45x35 мм фотосурет үшін орын бөлінген.
Фотосуреттің оң жағында мынадай деректемелер орналасады:
«Тегі/Surname
Аты/Given name
Азаматтығы/Nationaly
Ұлты
Туған күні, айы, жылы/Date of birth
ЖСН/Personal ID Nо.
Жынысы/Sex
Туған жері/Place of birth
Берілген уақыты/Date of issue
Паспорт мерзімі/Date of expiry
Өз қолы/Signature of bearer
Берген мекеме/Authority»;
Паспорттағы «Ұлты» деген баған қазақ тілінде оны дайындау кезінде иесінің қалауы бойынша толтырылады. Паспорттың иесі ұлтын көрсетуден бас тартқан жағдайда «Ұлты» деген баған паспорттың деректері бетінде көрсетілмейді. 
Беттің төменгі ширегі - машинамен оқылатын аймақ, онда тігінен машинамен оқылатын жол жүру құжаттарына қойылатын халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес осы құжатта бар негізгі ақпарат қамтылған әріптер мен цифрлардың комбинациясынан тұратын машинамен оқылатын жазу орналасады.
11. Паспорттың 2-беті дизайн мен сипаттамалардың жоғары ашықтығын және жоғары орындалуын сақтай отырып, көптеген көрнекі әсер беретін мөлдір голографикалық қабатты материалдан тұратын арнайы ламинатталатын пленкамен қорғалады.
12. Паспорттың 3-бетінде тік қалпында қазақ және ағылшын тілдерінде:
«СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚЫЗМЕТТІК БЕЛГІЛЕРІ ҮШІН
FOR OFFICIAL USE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS»
деген жазу орналасқан.
Паспорттың 3-беті иесінің ұзақ мерзімді шетелдік іссапарға шығатын кездегі дипломатиялық лауазымы туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің қызметтік жазбаларын орналастыруға арналған. Егер 3-бет пайдаланылған болса, онда белгілер паспорттың келесі бос бетіне қойылады.
13. Паспорттың 4-35-беттері шет мемлекеттердің визалары мен Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің өткізу пунктіндегі шекаралық бақылау қызметінің мемлекеттік шекараны кесіп өту туралы белгілерін қоюға арналған. Беттердің жоғарғы жағында қазақ және ағылшын тілдерінде:
«ВИЗАЛАР/VISAS»
деген жазу орналасқан.
14. Паспорттың 36-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:
«ОСЫ ПАСПОРТ 36 БЕТТЕН ТҰРАДЫ
THIS PASSPORT CONTAINS 36 PAGES»
Бұл паспорт Қазақстан Республикасының
меншігі болып табылады, ал оның иесі
Қазақстан Республикасының қорғауында
This passport is the property of the
Republic of Kazakhstan and its holder
is under the protection of
the Republic of Kazakhstan»
деген жазу орналасқан.
15. Паспорттың артқы форзацында қазақ және ағылшын тілдерінде:
«Бұл дипломатиялық паспорт сезгіш электрондық
технологиямен жабдықталған және де басқа
электрондық құрылғылар сияқты дәл сондай
мұқият қарауды қажет етеді. Оның тиісті түрде
жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін ұқыптап ұстаңыз,
оны бүкпеңіз, теспеңіз, шектен тыс температурадан
немесе шектен тыс ылғалдылықтан сақтаңыз.
This diplomatic passport contains sensitive
electronic technology and should be handled
with the same care as other electronic devices.
To ensure that it functions properly, pleasе
do not bend, perforate of subject it to
extreme temperatures or excessive moisture.
Бұл дипломатиялық паспорт Қазақстан
Республикасына шетелдік сапардан
оралғаннан кейін Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігіне тапсырылады.»
деген жазу орналасқан.
16. Тоғыз әріптік – цифрлық нышандардан (2 әріптік нышан және жеті таңбалы цифрлық нөмір) тұратын паспорттың нөмірі 1-беттен бастап барлық беттерде лазерлік перфорация әдісімен басылып, паспорттың артқы форзацында аяқталады.
17. Паспорт беттерінің нөмірлері 4-беттен 35-бетті қоса алғанда, төменгі бұрыштарында орналасқан. 1-3, 36 беттерде нөмірлер жоқ. 
18. Қағаз массаға парақтың бір жағына қорғаныш жіп орналасқан, онда «Қазақстан Кazakhstan» жазуы түрінде алмасушы микромәтіндер және қысқа мәтіндермен жазылған және ол парақтың екі жағынан да оқылады. 
19. Әрбір паспорта жазулардың сақталуын арттыруға немесе паспортты және онда жазылған жазуларды қолдан жасаудан қорғауға арналған арнайы әзірленген элементтер қолданылады.

Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспортының үлгісі және оны қорғауға қойылатын талаптарға қосымша

Қосылған : 26.11.2013, 11:02, Өзгертілген : 26.11.2013, 11:03